Jste zde

UCEEB se zúčastnil konference Interreg Europe na Maltě

04.04.2017

Zástupce projektu FINERPOL se zúčastnil konference, která se konala minulý týden v maltské Vallettě. Konference byla zaměřená na zájemce o účast v programu Interreg Europe i jeho současné partnery a příjemce.

Platforma EEB-CZ se zapojila do projektu FINERPOL právě z programu Interreg Europe, jehož cílem je podpora nových politik nebo zlepšení stávajících politik zaměřených na vytváření finančních nástrojů pro energetické investice do budov, zejména nástrojů podporovaných Evropským fondem regionálního rozvoje a Evropskou komisí.

Konference se konala 22. – 23. března 2017 a zúčastnili s jí delegáti z celé Evropy. Video shrnující postřehy z obou dvou dnů i veškeré dostupné materiály najdete na oficiálním webu akce.

Více o projektu FINERPOL naleznete na stránkách UCEEB, jednoho ze dvou českých partnerů. Druhým je Magistrát hl. města Prahy.