Jste zde

Výsledky UCEEB praxi

UCEEB není jen dalším výzkumným ústavem se širokým spektrem oborů. Stejně zásadní jako výzkum a výchova mladých odborníků pro praxi je pro nás komercializace výsledků výzkumu, spolupráce s průmyslem a rozvoj inovační kultury. Zaměřujeme se na výzkum s vysokým aplikačním potenciálem. Aktivně vyhledáváme potenciální produkty v našem výzkumném portfoliu a nabízíme je konkrétním firmám. Máme odborníky na komercializaci a vychováváme další, klademe důraz na rozvoj jejich manažerských schopností. Díky smluvnímu výzkumu pomáháme zvyšovat konkurenceschopnost regionálních malých a středních podniků.