Akce

Na následujících akcích na nás můžete narazit a popovídat si o našich činnostech osobně.

Proběhlé akce

Kulatý stůl: Moderní ekonomika bez uhlí a kouře

Stránky