Kulatý stůl: Moderní ekonomika bez uhlí a kouře

Konání akce:

01.03.2019 - 10:00

Místo konání:

ČVUT UCEEB

Chytré budovy a aktivní spotřebitelé energie. V budovách se dnes spotřebuje největší část energie v EU, až 40 % z celkové konečné spotřeby energie v Evropě. Proto bude hrát sektor stavebnictví a produkce energeticky šetrných spotřebičů klíčovou roli v dekarbonizaci evropské ekonomiky. Budovy se postupně stanou také samostatnými producenty energie. Do hry vstoupí aktivní spotřebitelé energie – domácnosti, ale také podniky. Diskuse u kulatého stolu představí očekávané trendy v oblasti nástupu chytrých budov.

Program:

  • Evžen Tošenovský — Úvodní slovo

poslanec Evropského parlamentu (ECR/ODS) , člen Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

  • Pavel Zámyslický — Pohled MŽP

Ministerstvo životního prostředí

  • Petr Holub — Scénáře renovace budov

Šance pro budovy

  • Martin Sedlák — Aktivní spotřebitelé energie

Svaz moderní energetiky

  • Jakub Maščuch — Role inovací v budovách

UCEEB ČVUT

  • Ivo Slavotínek — Renovace budov s garancí

Asociace poskytovatelů energetických služeb / ČEZ ESCO

  • Marie Zezůlková —  Potenciál energetických úspor v budovách veřejného sektoru

Národní centrum energetických úspor

  • Michal Petřík — Inteligetní systémy budov

BUILDSYS


Diskuze napříč kulatým stolem
Po skončení hlavní části programu následuje pozvání na neformální debatu a drobné občerstvení. V jednání je také možnost prohlídky budovy UCEEB s výkladem.

Pozvánka ke stažení zde.