Jste zde

Síť efektivních domů Plus ve spojení s čistou mobilitou v Německu

Konání akce:

11.09.2018 - 10:00

Místo konání:

Staroměstská radnice v Praze

Zveme Vás na zahájení výstavy německé „Sítě efektivních domů plus ve spojení s čistou mobilitou“, domů, které vyrábějí více energie než spotřebují. Slavnostní zahájení výstavy je dne 11.9. 2018 v 10 hod. ve Staroměstské radnici v Praze. Výstava potrvá do 21.9. 2018.

Partnery projektu jsou německé ministerstvo ŽP (BMU) a německé ministerstvo vnitra, stavebnictví a vlasti (BMI), dále partnerská města Praha a Frankfurt nad Mohanem. Záštitu nám udělilo MŽP, MMR a město Praha. Pokuď by jste měl zájem se zúčastnit, jste srdečně vítán/á.  Můžete přeposlat tuto pozvánku případným zájemcům, o kterých se domníváte, že by je mohlo toto téma zajímat.

Pozvánka ke stažení zde.

Než Německo přistoupilo k transformaci své energetiky, podrobilo ji důkladné analýze. A jelikož v bytové výstavbě, resp. v budovách obecně činí spotřeba energie cca 40 %, zaměřilo se na úspory právě v této oblasti.
V ČR známe šetrné a pasivní domy, Německo šlo o krok dál a vytvořilo celoněmeckou Síť efektivních domů Plus ve spojení s čistou mobilitou. Tato síť, kterou jsme se rozhodli prezentovat, obsahuje 40 objektů po celém Německu, sedm organizací a 100 stavebních frem. Vznikla za podpory Ministerstva životního prostředí (BMU) a je spravována Ministerstvem vnitra, stavebnictví a vlasti (BMI).
Těžištěm výstavy je ukázat vývoj německé Sítě efektivních domů Plus počínaje rodinným domem v Berlíně (Efzienz Haus Plus, 2011) přes bytový dům ve Frankfurtu nad Mohanem (Aktiv Stadhaus, 2015) až po Smart City čtvrť FertighausWelt ve Wuppertalu (19 domů spojených systémem Smart Grid a ukládáním energie do společné baterie). Česká republika a Německo se coby členské země Evropské unie zavázaly výrazně snížit spotřebu energie a s ní spojené emise CO2 v budovách. Nová právní úprava v obou zemích přispívá k větší poptávce a zvýšené stavební činnosti. Existuje tak značný potenciál v oblasti bydlení, ale i ve stále důležitější komerční výstavbě. Poptávka po energeticky úsporných budovách a stavbách, které vyrábějí více energie, než jejich obyvatelé spotřebují, výrazně vzrostla a na výstavě ji představují jak projekty již realizované, tak výhledy do budoucnosti. Na workshopech, jež výstavu doprovázejí, budou projednány aspekty vedoucí k nízkým provozním nákladům stavby při zohlednění dopadů na životní prostředí a s důrazem na očekávané zvýšení hodnoty budov ve srovnání s běžnou výstavbou. Zkušenosti z Německa chceme propojit s vizemi a inovacemi, které jsou vyvíjeny v České republice. Prostor bude rovněž věnován vývoji nových stavebních technologií.
Výstava je určena všem, kdo se zajímají o budoucí trendy efektivního stavebnictví, spojeného s čistou mobilitou. Exponáty podněcují k aktivitě a nabízejí celou řadu interakcí.
Výstava zaujme každého návštěvníka a bude ho inspirovat k zamyšlení.

Program ke stažení zde.