Zveme na seminář Hodnocení energetických systémů v budovách

Konání akce:

26.09.2018 - 09:30 - 15:30

Místo konání:

ČVUT UCEEB seminární místnost

Využívání pokročilých energetických zdrojů a systémů v budovách s sebou přináší i rostoucí nároky na správné výpočtové vyhodnocení jejich přínosů ke snížení spotřeby energií v rámci ekonomické analýzy ve fázi projektu nebo pro úřední energetické hodnocení (průkaz energetické náročnosti budovy).

Zvláště obnovitelné zdroje energie, jejichž výkon je výrazně proměnlivý během roku a závisí jak na klimatických podmínkách, tak na provozních podmínkách budovy, vyžadují specifcký přístup k energetickému hodnocení. Zjednodu­šené normové přístupy mohou vést k velice zavádějícím výpočtům energetických ukazatelů, a tím ke špatně vyhodnoceným provozním nákladům a chybným rozhodnutím na straně investorů do technologií. Seminář ukáže podrobněji problematiku hodnocení energetických systémů se
solárními termickými kolektory, tepelnými čerpadly a fotovoltaickými systémy na konkrétních příkladech. Představí také výpočtové nástroje a metody, které výpočtové hodnocení energetických systémů dostávají na úroveň reálných výsledků.

Seminář je bezplatný. Přihlašujte se prosím nejpozději do 20. září 2018 na email marketing [at] uceeb [dot] cz

Program ke stažení zde.