Jste zde

Akreditované zkoušky

Akreditované zkušební laboratoře nabízí zkoušky podle metod ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Provádíme akreditované zkoušky zemin, stavebních materiálů, výrobků, konstrukcí a objektů a měřící difúze radonu a měření hluku.

Přehled akreditovaných zkoušek 

Architektura a interakce budov s životním prostředím

Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D.antonin [dot] lupisek [at] cvut [dot] cz

Energetické systémy budov

Ing. Bořivoj Šourek, Ph.D.borivoj [dot] sourek [at] cvut [dot] cz

Kvalita vnitřního prostředí

Ing. Daniel Adamovský, Ph.D., daniel [dot] adamovsky [at] cvut [dot] cz

Materiály a konstrukce budov

Ing. Robert Jára, Ph.D., robert [dot] jara [at] cvut [dot] cz