Jste zde

Aplikace funkcionalizovaných nanovláken může změnit dosavadní policejní praxi

29.10.2019

Laboratoř pokročilých biomateriálů Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT pracuje na výzkumu nanovláken umožňujících citlivější zachycení pachových stop. Jejich využití v kombinaci s možnou instrumentální analýzou může vést nejen k dopadení dosud neodhalitelných pachatelů, ale i k povýšení pachové stopy na přímý soudní důkaz.

Nanovlákna se vyznačují obrovským poměrem mezi svým povrchem a objemem. To z nich dělá potenciálně zajímavý prostředek pro specifickou i nespecifickou adsorpci na svém povrchu. „Je to jako s aktivním uhlím, když je člověku těžko od žaludku. Zatímco léčivo na sebe váže těžko stravitelné látky, speciálně upravená nanovlákna mohou na svém povrchu zachytávat široké spektrum pachových molekul, které mohou sloužit jako specifický identifikátor osob či látek obecně,“ říká vedoucí výzkumu prof. RNDr. Evžen Amler, CSc.

Aplikace nanovláken v policejní a celní praxi byla předmětem řešení nedávného grantu uděleného ministerstvem vnitra, přičemž citlivější detekce pachových stop byla prokázána psem i instrumentálně.  Nanovlákna by tak mohla být použita jako ultracitlivý sběrač pachové stopy a možná i nový soudní důkaz. Napachovaná nanovklákna totiž mohou sloužit jak pro olfaktorickou, tak i olfatronickou analýzu zachycené pachové stopy. Díky úspěšnému řešení se nyní snažíme uplatnit získané výsledky v praxi.  V současné době probíhá jednání s firmou ProNanoTech, s.r.o., ale dveře dalším potenciálním zájemcům o výrobu produktu jsou doširoka otevřené.