Jste zde

Centrum pokročilých materiálů a efektivních budov zahájilo svou činnost

25.02.2019

Na ČVUT UCEEB vzniklo Centrum pokročilých materiálů a efektivních budov (CAMEB), které si klade za cíl podpořit a prohloubit spolupráci univerzit a výzkumných center s firmami. Současný trend energeticky efektivních budov přináší na jednu stranu významné úspory v oblasti provozních energií, avšak materiálová energetická náročnost výstavby roste.

CAMEB sdružuje 30 partnerů z výzkumné a soukromé sféry s kompetencemi, které umožní šetrnější a účinnější využívání zdrojů ve stavitelství na základě optimalizace životního cyklu budov s využitím principů znalostní a cirkulární ekonomiky.

Tři výzkumná centra podpořená z Operačního programu Věda a vývoj pro inovace (2014-2020) jsou v projektu hlavními nositeli know-how. Nabízejí zapojeným průmyslovým partnerům spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje nebo řešení konkrétních výzev v oboru. Projekt se zaměřuje na čtyři hlavní témata - materiály, konstrukce, kvalitu vnitřního prostředí a nakládání s energií a vodou. Souběžně využívá moderní technologie z oblasti digitalizace, optimalizace, modelování a efektivního řízení procesů.

V průběhu dvouletého projektu je naplánováno realizace přibližně 15 aplikačních projektů, na které je připraven celkový rozpočet 132 milionů korun, spolufinancovaný zapojenými firmami.