Jste zde

Chceme se zapojit do výzvy European Green Deal

25.09.2020

Evropská komise schválila konečné znění výzvy European Green Deal v rámci programu Horizont 2020. Výzva je zaměřena na výzkum a inovace s cílem podpořit udržitelný společenský přechod EU směrem ke klimaticky neutrální, zelené a inovativní Evropě. Výzvy v osmi tematických a třech horizontálních oblastech budou otevřeny od 22. září 2020 do 26. ledna 2021.

ČVUT UCEEB může odborně přispět a má zájem zapojit se do konsorcií vznikajících v některé z níže uvedených avizovaných výzev.

Dlouhodobě se účastníme mezinárodních soutěží o veřejné prostředky. Jen v programu Horizont 2020 jsme podali desítky žádostí do všech typů výzev, od výzkumných a inovačních po projekty zaměřené na prohloubení společenských dopadů. V posledních letech jsme ukončili jeden z prvních H2020 projektů MORE-CONNECT a byli úspěšní hned ve třech dalších: POWERSKIN+ (vývoj modulárního fasádního systému), SPARCS (energeticky plusové čtvrti) a PLURAL (plug and play facades).

Všechny výzvy European Green Deal v rámci programu Horizont 2020 jsou zaměřeny na aplikovaný výzkum, zapojit se do nich mohou všechny typy žadatelů a míra financování se v závisloti na typu výzvy a typu účastníka pohybuje mezi 70-100%. 

TÉMA

EU příspěvek na projekt

Towards Climate-Neutral and Socially Innovative Cities 0,5-1,5 mil. EUR
Building and renovating in an energy and resource efficient way 10-20 mil. EUR
Climate-resilient Innovation Packages for EU regions 10-15 mil. EUR
European capacities for citizen deliberation and participation for the Green Deal 3-5 mil. EUR
Behavioural, social and cultural change for the Green Deal 3-5 mil. EUR

Koordinaci přípravy a vyhledávání partnerů do mezinárodních projektů má na starosti Karolina Tomešová.

Celé znění programu najdete zde.