Jste zde

Co přinesl českým obcím letošní URBIS SMART CITY FAIR

22.10.2020

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se také letos výrazně zapojilo do programu veletrhu URBIS SMART CITY FAIR, který nesl podtitul Konference chytrých řešení pro města a obce.

Letošní ročník proběhl začátkem září na brněnském výstavišti. Bylo sice nutné respektovat protiepidemická opatření, přesto se odborníci z ČVUT UCEEB zapojili velmi intenzivně. Michal Kuzmič vystoupil mezi hlavními řečníky na workshopu k židlochovické čtvrti Chytré Líchy, kde byl ve spolupráci s Centrem pasivního domu prezentován modelový příklad chytré a udržitelné výstavby. Prezentace proběhla jako předvoj soutěže na zpracování urbanisticko-architektonického návrhu, která probíhá v těchto dnech.

Během prvního dne se ČVUT UCEEB společně s městem Kladnem (projekt SPARCS) účastnil setkání měst zapojených v programu Horizon 2020 do projektů Smart Cities a energeticky plusových čtvrtí.

Druhý den diskutovali naši zástupci na workshopu věnovaném P2P energetickým platformám, který byl uspořádán v rámci projektů SPARCS a POCITYF. Workshop přinesl konkrétní poznatky z Rakouska o pozitivních ekonomických dopadech zapojení domácností do obchodu s energiemi.

Ve stejný den proběhl workshop s názvem „Jak chytře na energetiku, dešťovku a péči o budovy?“, který pro zástupce měst připravilo ČVUT UCEEB. Martina Sýkorová na něm představila průběžné výsledky projektu „Voda ve městě“, který má za cíl formou metodického návodu pomoci obcím překonávat nejčastější bariéry a hledat i další přínosy systému i jednotlivých opatření hospodaření s dešťovou vodou.

Účastníci z řad obcí pak v interaktivní části moderované Michalem Kuzmičem připravili čtyři záměry inovativních projektů se zaměřením na chytré a energeticky inovativní čtvrti a veřejné budovy) a také na datové služby v českých městech (aplikace pro sdílení, městské datové platformy a další).

Další z chystaných workshopů pro obce s účastí ČVUT UCEEB se koná 1. 12. 2020 pod záštitou Národní sítě zdravých měst a tématem je „Město a developer“.