Jste zde

Dřevo nebo beton? Poslechněte si online diskusi zahraničních odborníků

06.05.2021

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT společně s enerCORE srdečně zve odbornou veřejnost na online kulatý stůl – workshop s názvem Lightweight vs Heavyweight Sustainable Construction, na němž své názory a zkušenosti představí přední evropští odborníci, kteří také odpoví na otázky posluchačů. Akce bude probíhat on-line v anglickém jazyce.

Diskuse u kulatého stolu se bude zabývat různými systémy budov v souvislosti se snahou bojovat proti změně klimatu. Kdy je vhodnější použít lehké dřevěné konstrukce a kdy se naopak více hodí těžké systémy na bázi betonu? Jak ovlivní volba systému výstavby budovy vloženou energii, provozní náklady a fázi konce životnosti? Existují nějaké další alternativy, nebo lze tyto dva hraniční přístupy kombinovat?

Odpovědi na tyto i další otázky se dozvíte 27. května 2021 od 15:00 do 16:30.

Registrujte se zde.

Pozvánku v anglickém jazyce si můžete stáhnout zde.

Program:

Úvodní slovo

Moderátoři

Panelisté

Odborné shrnutí

 

Stáhněte si brožuru v anglickém jazyce Renewable and Storage-Integrated Systems to Supply Comfort in Buildings: Pre-Design and Control for HybridGeotabs Projects zde. 

Tato aktivita vznikla jako součást projektu LTI19013, podpořeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR,  programu Inter Excellence – Inter Inform.