Jste zde

Inovujte a vyvíjejte s ČVUT UCEEB

19.02.2019

Jste malý nebo střední podnik (MSP)? ČVUT UCEEB nabízí vývojové služby podnikům, které mají zájem inovovat své produkty nebo služby ve spolupráci s univerzitou.

Pražské firmy mohou od 18. března do 18. dubna 2019 žádat o inovační vouchery poskytované hlavním městem Prahou. Příspěvek dosahuje max. 75 % výdajů pro tzv. malé vouchery s rozpočtem od 100 tis. Kč do 500 tis. Kč v režimu tzv. de minimis a 50 % pro větší projekty.

Firmy se sídlem mimo Prahu mohou průběžně celý rok žádat o financování ve výzvě OP PIK Inovační vouchery. Podpora je poskytována do max. výše 75 % výdajů, projekty zabývající se efektivním nakládání s vodou jsou bonifikovány 10% navíc. Maximální dotace na jeden projekt činí 299 999 Kč.

Vouchery umožňují podnikům zafinancovat smluvní výzkum poskytnutý výzkumnou organizací na poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací. Jsou vhodné zejména pro výrobní podniky, které potřebují zvýšit konkurenceschopnost svých produktů. ČVUT UCEEB nabízí služby smluvního výzkumu v oblasti výstavby, energetiky, vnitřního prostředí budov, zkušebnictví a telemedicíny.

Máte-li zájem o spolupráci, kontaktujte projektové oddělení na research [at] uceeb [dot] cz