Jste zde

Jak je to nyní s mikroelektrárnou WAVE? Několik postřehů z jejího vývoje

23.08.2018

Tým našich vědců v laboratoři LORCA ČVUT UCEEB vyvíjí zařízení, které je schopno pokrýt spotřebu tepla a elektřiny obytných domů a menších lokálních kotelen.

Technologie už získala tzv. ekologického „Oskara“, cenu E. ON GLOBE AWARD 2015 v kategorii Nápad. Mikroelektrárnu WAVE si můžeme představit jako plně automatický kotel na biomasu (ideálně dřevní štěpku, po úpravách pelety) s přidruženou výrobou elektřiny.

Jde o lokální obnovitelný zdroj energie s tepelným výkonem 120 kW a elektrickým výkonem 6 kW a pracuje na principu takzvaného organického Rankinova cyklu (ORC), který je chlazený otopnou vodou dále využívanou pro technologické účely, vytápění či přípravu teplé vody. Běžné kotle pro svůj provoz spotřebovávají elektřinu, jednotka WAVE si na rozdíl od nich elektřinu vyrábí sama a její nadbytek je pak schopna do distribuční sítě dodat.

Od doby, kdy byla první jednotka WAVE s výkonem 50 kW tepla a 2 kW elektřiny uvedena do provozu v laboratoři LORCA na ČVUT UCEEB, prošla již značným vývojem. A to jak co se týká výkonů, tak v oblasti kvality a efektivity použitých komponent. Velké úsilí bylo vloženo do dílčí přestavby, která zahrnovala výměnu spalovací komory s palivovým hospodářstvím a modernizaci spalinových výměníků. Kromě toho také proběhly menší dílčí úpravy na jednotlivých prvcích, které vedly zejména ke zvýšení užitečného elektrického výkonu.

V současnosti se jednotka velikostně hodí například jako zdroj pro průmyslové provozy, které suší produkty nejrůznějšího druhu, pro zemědělské farmy, do bytových domů, větších penzionů, kulturních domů, nebo úřadů. Podle vědců by jednotka perspektivně mohla být vhodná i pro domácnosti, ale s ohledem na zpřísňování stavebních předpisů co se týká tepelně-technických vlastností nových budov, půjde o instalace do starších a historických rodinných usedlostí. Nasazení v domácnostech bude záviset na ekonomických úspěších a spolehlivosti nasazení ve vyšších výkonových hladinách.

Výhodou mikroelektrárny je jednoduché ovládání a to, že je prakticky bezúdržbová, díky samočisticím mechanismům. Dnes je ovladatelná dokonce i z chytrého telefonu a dokáže zaslat upozornění na případné problémy. Samozřejmostí je v pilotních instalacích dohled dodavatele nad jejím chodem v rámci servisního zajištění a každoroční odborné revize, které jsou ovšem nutné i při provozu standardních kotlů.

Mikroelektrárna WAVE ve variantě 50 kW tepla a 2 kW elektřiny je v současné době dodávána do první komerční instalace a v průběhu následujícího roku se plánuje instalace dalších pilotních jednotek pro její řádné ověření v praxi. Podrobnosti o prvním projektu budou zveřejněny po uvedení jednotky do provozu na podzim tohoto roku. Do obdobných projektů realizační tým stále hledá partnery. Průběh projektu je srovnatelný s budováním standardní kotelny na dřevní štěpky, zájemce však počítá s tím, že jde o relativně málo prověřenou technologii. Na oplátku je možné na tyto instalace čerpat velmi zajímavé dotační prostředky. Na „běžném“ trhu s kotli na biomasu se tak technologie objeví až po dílčím ověření, počítá se s rokem 2020.

Mikroelektrárna WAVE