Jste zde

Lukáš Ferkl v představenstvu České rady pro šetrné budovy

28.11.2019

Ředitel Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT Lukáš Ferkl byl 26. listopadu 2019 zvolen do představenstva České rady pro šetrné budovy, jejíž aktivity směřují k naplnění tzv. Vize Nula, tedy stavu, kdy budovy budou mít nulovou zátěž na životní prostředí v celém jejich životním cyklu.

Sdružení CZGBC v České republice působí od roku 2009 a v současnosti má 83 členů. Jsou mezi nimi zastoupeni výrobci materiálů a technologií, developeři, architekti, projektanti, konzultanti a vědci, kteří společně usilují o přeměnu způsobů, jakými lidé navrhují a staví budovy i urbanistické celky. Jejich cílem je prosadit jako standard šetrné budovy s minimální negativními dopady na životní prostředí, při jejichž stavebním procesu nebude díky efektivnímu využití zdrojů vznikat skládkový odpad a na svůj provoz nespotřebují více energie, než samy vyprodukují.