Jste zde

Místnosti je možné účinně desinfikovat ozónem

08.03.2021

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT experimentálně prověřilo účinnost desinfekce vnitřního prostředí budov ozónem pomocí generátoru Ozon Clean UP vyráběného společností Health-City a.s.

Desinfekce prostředí budov je dnes často diskutovaným tématem. Způsobů provedení je mnoho, ale otázkou zůstává jejich účinnost. Tým Kvality vnitřního prostředí ČVUT UCEEB experimentálně prověřil jeden z nich, a to desinfekci ozónem pomocí generátoru Ozon Clean UP.

Ve spolupráci s prodejcem, firmou Technofiber s.r.o. bylo analyzováno proudění vzduchu a rozložení koncentrace ozónu v prostředí. Proudění vzduchu bylo popsáno prostřednictvím částicové laserové anemometrie v bezprostředním okolí generátoru O3 a v testovací místnosti. Lokálním měřením ve vybraných bodech pak byla zaznamenána koncentrace O3.

Analýza proudění vzduchu potvrdila dostatečné rychlosti a tvar proudu vzduchu vhodné pro rozšíření O3 do celé místnosti. V okolí generátoru bylo dosaženo rychlostí proudění až 4,5 m/s, na podlaze pod generátorem okolo 0,65 m/s. Z toho vyplývá, že klesavý proud vzduchu s ozónem z generátoru se po kontaktu s podlahou rozdělí a podél ní pokračuje do ostatních částí místnosti. Přímý dosah proudu lze odhadnout na minimálně 4 m.

Měření koncentrace potvrdilo vhodnou distribuci ozónu z jednoho generátoru, kdy minimální koncentrace vhodná pro desinfekci (4 ppm) byla dosažena v celé místnosti velikosti 153 m3 i přes překážky proudění způsobené vybavením. Nejnižší koncentrace v místnosti byla naměřena 5,6 ppm v nejvzdálenějším bodě ve výšce 1 m. Přičemž v okolním prostoru této místnosti při kontrolním měření byly zjištěny bezpečné koncentrace.

Zajímavé bylo zjištění, že v nevětrané místnosti dochází k rozložení ozónu po hodině a čtyřiceti pěti minutách od vypnutí generátoru. Po této době se místnost stala bezpečnou pro opětovný pobyt lidí.

 

pohled do měřené místnosti

měření koncentrací ozónu

proudění pod generátorem O3