Jste zde

Naplánujte šetrná řešení ve své obci s nástrojem Smart City Compass

04.03.2021

Nenechte si ujít příležitost seznámit se s novým veřejným nástrojem vyvinutým ČVUT UCEEB ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR pro sledování indikátorů chytrých udržitelných měst a obcí. Webinář pořádaný Českou radou pro šetrné budovy představí, jak Smart City Compass pomůže městským a obecním představitelům při jejich rozhodování a plánování.

Chytrá udržitelná města plánují a rozhodují na základě objektivních dat a měřitelných ukazatelů. Nejde o lehký úkol. Potřebné zdroje dat jsou rozptýlené, často chybí postupy pro monitoring a výsledkem je, že obec nemá potřebný přehled o tom, jak si vede v dosahování vlastních cílů. S těmito problémy obcím pomůže Smart City Compass.

Program:

Potřeby obcí na poli chytrého a udržitelného rozvoje
Představení nástroje Smart City Compass
Ambice dalšího rozvoje nástroje
Pozvánka k pilotnímu testování

Mluvčí: 

Michal Kuzmič, ČVUT UCEEB
Tomáš Vácha, ČVUT UCEEB

Projekt byl podpořen z Programu Zéta Technologické agentury České republiky.