Jste zde

Náš software pomůže navrhovat bateriová úložiště pro průmysl

22.02.2021

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vyvinulo ve spolupráci se společností AERS softwarový nástroj, který umožňuje navrhovat parametry bateriových úložišť a ověřovat je realistickou simulací provozu.

Cílem bateriových systémů a strategie jejich řízení v průmyslových komplexech je poskytování energetických rezerv pro krytí výkonových špiček. Optimalizace návrhu bateriového úložiště a nasmlouvání adekvátních výkonových kapacit dodavatelské energetické sítě je klíčové pro ekonomický a v neposlední řadě také ekologický smysl celého řešení.

Účelem softwaru vyvinutého výzkumným oddělením Monitoring a řízení inteligentních budov ČVUT UCEEB je umožnit kvalifikovaný návrh parametrů bateriového úložiště a související infrastruktury, zejména kapacity, na základě matematických výpočtů za použití měřených dat spotřeby. Propočty parametrů jsou realizovány hned v několika variantách současně a výsledky jsou přehledně zobrazovány v grafech.

Výpočetní návrh je pak možné ověřit detailní simulací provozu tohoto systému. Simulace pracuje s podrobnými elektrickými parametry, mezi které patří nabíjecí a vybíjecí proudy, hloubka vybití, limitní proudové zatížení systému a účinnosti komponent. Výsledkem simulace je ověření stability návrhu pro vykrývání výkonových špiček.

Projekt Řízení bateriových úložišť pro aplikace v průmyslu v souladu s požadavky odběratele a distribuční sítě (Tj02000187) byl podpořen Technologickou agenturou České republiky.