Jste zde

Navštívili nás přední zahraniční odborníci a zástupci tuzemského průmyslu

06.06.2019

Ve středu 5. června 2019 se v sídle Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT sešla vědecká rada složená jak z uznávaných odborníků ze zahraničních univerzit a výzkumných institucí, tak ze zástupců české vlády a průmyslu. Cílem návštěvy bylo nezávislé zhodnocení dosavadní činnosti ČVUT UCEEB spojené s diskusí o dalším rozvoji univerzitního centra a možnostech budoucí mezinárodní spolupráce.

 

V buštěhradském sídle ČVUT UCEEB proběhlo první setkání vědecké rady se zahraniční účastí. Na programu byly jak prezentace všech výzkumných oddělení, prohlídka centra a jeho laboratoří, tak i diskuze nad dalším směřováním centra. Na základě prezentací, rozhovorů a celé řady předložených dokumentů členové rady hodnotí nejen úroveň centra, jeho výsledky a potenciál, ale i kvalitu řízení. Vedení centra se dostalo velké pochvaly za to, co dokázalo během krátké pětileté doby vybudovat a jak se etablovalo na lokálním trhu. Do budoucna je důležité se orientovat také na zahraniční spolupráci a posilovat excelenci ve vybraných oblastech.

Členy rady jsou uznávaní zahraniční odborníci a zástupci české vlády a průmyslu: Johan van Dessel (Belgian Building Research Institute), Wolfgang Streicher (Innsbruck Univeristy), Birgit Müller (University of Applied Sciences Berlin), Stefan Winter (Technical University of Munich), Lieve Helsen (KU Leuven), Michele Caraglia (Second University of Naples), Vladimír Sochor (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR), Radek Špicar (Svaz průmyslu a dopravy ČR), Jan Řežáb (majitel společnosti JRD) a Zbyněk Škvor (rektorát ČVUT).