Jste zde

Navštivte nás na veletrhu FOR ARCH

21.08.2019

Také letos se zúčastníme největšího stavebního veletrhu v České republice, který každoročně přináší spoustu novinek i ze souvisejících oborů. Svou činnost a vyvinuté technologie představíme ve dnech 17. až 21. září 2019 na stánku č. 1C02 v Hale 1 na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech.

Kromě toho bude v rámci doprovodného programu ve středu 18. září 2019 od 10:00 hod. přednášet Lukáš Ferkl o možnostech využití kybernetiky ve stavebnictví.

Kybernetika a stavebnictví

Kybernetika, umělá inteligence, automatizace a robotika – to jsou termíny, které se skloňují velice často, obzvlášť v souvislosti s iniciativou Průmysl 4.0. Poslední dobou začínají pronikat i do tak konzervativního oboru, jako je stavebnictví. Jaké jsou možnosti kybernetiky ve stavebním procesu, jaká je budoucnost digitálního stavebnictví a jak může umělá inteligence zrychlit a zefektivnit stavební průmysl? Na tyto otázky se budeme snažit nalézt odpověď a na příkladech výzkumu a vývoje ČVUT UCEEB si ukážeme možné cesty do budoucnosti.

Ve stejný den v 14:00 pak na jeho vystoupení naváže Tomáš Matuška s přednáškou o technických systémech budov v kombinaci s fotovoltaikou.

Technické systémy budov v kombinaci s fotovoltaikou

Fotovoltaické systémy nacházejí čím dál větší uplatnění v budovách. Nicméně, ne vždy je jejich využití ekonomicky nebo energeticky výhodné. Přednáška nejprve ukáže využitelnost fotovoltaických aplikací v domě spotřebovávajícím elektrickou energii pouze pro domovní spotřebiče, dále pak v kombinaci s elektrickou přípravou teplé vody, elektrickým vytápěním a provozem tepelného čerpadla. Zároveň bude prezentována jednoduchá pomůcka umožňující pouze na základě roční bilance spotřeby a velikosti FV systému dopředu určit realistickou využitelnost jím vyprodukované elektřiny. Bude také představena realizovaná funkční kombinace FV systému s tepelným čerpadlem a jednoduchou sezónní akumulací, která v provozu dosahuje extrémně nízké spotřeby elektrické energie ze sítě.

Máte-li zájem získat čestnou vstupenku pro vstup zdarma na veletrhy, vyplňte formulář zde. Po registraci obdržíte e-mail s čestnou vstupenkou. 
 

Těšíme se na Vás!

Účast na veletrhu byla podpořena z projektu Technologický transfer pro chytrou Prahu (CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000364). Projekt byl podpořen z operačního programu Praha – pól růstu a rozpočtu hl. města Prahy.