Jste zde

Podílíme se na mezinárodním výzkumu uhlíkové stopy budov

30.11.2020

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se účastní projektu Mezinárodní energetické agentury, jehož průběžné výsledky byly volně zpřístupněny ve speciálním čísle časopisu Buildings & Cities.

Výzkumný tým Udržitelné výstavby ČVUT UCEEB se od roku 2019 účastní projektu Posuzování environmentálních dopadů životního cyklu budov. V jeho rámci se snaží přispět k mezinárodní harmonizaci výpočtu a deklarace uhlíkové stopy budov. Dalším cílem je zjistit význam dopadů výroby stavebních produktů v celém životním cyklu budov a najít způsob využití BIM (Building Information Management) pro usnadnění predikce uhlíkové stopy budov už v raných fázích jejich návrhu.

Průběžné výsledky projektu byly volně zpřístupněny v angličtině ve speciálním čísle časopisu Buildings & Cities s podtitulem Uhlíkové metriky pro budovy a města: Hodnocení a řízení emisí skleníkových plynů napříč měřítky. Antonín Lupíšek z výzkumného oddělení Architektura a životní prostředí ČVUT UCEEB je spoluautorem článku zaměřeného na uhlíkový rozpočet, v němž jsou navrženy a na příkladech prezentovány možné způsoby, jak hodnotit soulad návrhu budovy s globálními klimatickými cíli. 

Na rostoucí význam skleníkových emisí spojených s výrobou stavebních materiálů upozorňuje článek Embodied GHG emissions of buildings – The hidden challenge for effective climate change mitigation. Touto problematikou se podrobně zabývá také kniha Embodied Carbon in Buildings: Measurement, Management and Mitigation.

Výzkum byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu Inter Excellence – Inter Transfer.