Jste zde

Pokračujeme v testování zelených střech

16.04.2020

Odborníci z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT ve spolupráci se společností Metrostav dokončili třetí rok pětiletého výzkumného projektu. Cílem je nalézt optimální skladbu souvrství extenzivních vegetačních střech, které mohou významně přispět k zadržování vody ve městech a energeticky úspornému ochlazování budov a jejich okolí během horkých dnů.

Tým Laboratoře hydrometeorologie & hydropedologie provádí testování na celkem 24 zkušebních plochách vybudovaných na střeše budovy ČVUT UCEEB v Buštěhradu. Pro výzkum byly vybrány rostliny maximálně přizpůsobené extrémním podmínkám, tedy především nedostatku vody a životu v mělkém neúživném substrátu.

Během roku jsme průběžně monitorovali rozvoj vegetace na plochách a prováděli jejich údržbu (např. hnojení, odstraňování plevelů atd.). Dále jsme pravidelně sbírali data z měřicích zařízení a odebírali vzorky substrátů, abychom mohli v laboratoři stanovit jejich charakteristiky. Zjištěné údaje budou předány společnosti Metrostav, jako zadavateli projektu, který je využije při realizaci souvrství extenzivní zeleně (zelených střech) na svých projektech, a to včetně doporučení následné péče objednateli.