Jste zde

Pomáháme identifikovat potřeby středočeských obcí ve vztahu k rozvoji Smart City

11.04.2019

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT zahájilo analýzu pro Středočeské inovační centrum (SIC), která pojmenuje předpoklady pro investice do tzv. chytrých technologií ve Středočeském kraji. Projekt realizuje kolektiv našich odborníků složený ze sociologů, urbanistky a specialistů na chytré technologie v úzké spolupráci s týmem SIC.

Součástí probíhající analýzy je přímé šetření mezi obcemi a kvalitativní průzkum formou rozhovorů. Rozbor informací získaných od zástupců obcí umožní lépe pochopit, které technologie jsou ve Středočeském kraji užitečné a jak je snáze dostat do každodenní praxe.

Přenos moderních technologií do běžného života výrazně usnadní také další výstupy analýzy v podobě vybraných příkladů dobré praxe jejich využití ve Středočeském kraji. Z nich by měly vzniknout modelové projekty, které by měly inspirovat další obce k jejich realizaci.  

Webová prezentace Středočeského inovačního centra je dostupná na adrese https://s-ic.cz/cs/