Jste zde

Pozvánka na semináře Energeticky úsporná opatření zaměřená na obce a města

08.10.2018

Cílem semináře je seznámit s pojetím energetických úspor a konkretizací potenciálu úspor ve městech (budovy, využití OZE, zavádění energetického managementu, úspory na VO, apod.). Seminář poukáže také na legislativní zakotvení, přinese ukázky nejlepší praxe z reálných projektů v ČR a očekávané inovace a trendy v rozvoji energetických úspor v blízké budoucnosti. Součástí semináře je také diskusní workshop, kde si představitelé měst identifikují vlastní potřeby vedoucí k jasnému návodu, jakým způsobem postupovat v zavádění energetických úspor.

Semináře EFEKT se konají v průběhu října a listopadu. 

Jakub Maščuch vystupuje v Třeboni a v Liberci s příspěvkem "Integrovaný energetický systém v obci - provozně efektivní řešení s využitím kombinace OZE". 

Pro koho je seminář určen?
Seminář je určen pro vedení měst/obcí, energetické manažery, vedoucí příslušných odborů měst/obcí a pracovníky krajských, městských, obecních úřadů i organizací jimi zřizovaných.

Stěžejní témata seminářů

 • Energetická účinnost ve městech a obcích ČR
 • Podpora udržitelné energetiky
 • Energetická management - Od plánu k úsporám
 • Je chytrá energetika podmínkou chytrého města?
 • Shrnutí dotačních titulů a budoucnost finančních nástrojů v ČR
 • Aktuální vývoj evropské energetiky (Jaká bude energetika a jaké rozhodující vnější vlivy ji budou formovat?)
 • Projekt zdravá škola              

Harmonogram a místa konání

 • Ostrava 23.10. 2018
 • Olomouc 24. 10. 2018
 • Pardubice 30. 10. 2018
 • Třeboň 8. 11. 2018 (Jakub Maščuch)
 • Kyjov 15. 11. 2018
 • Liberec 22. 11. 2018 (Jakub Maščuch)

Detailní program semináře naleznete zde.

Účast na semináři je díky podpoře z programu EFEKT 2018 bezplatná. Občerstvení zajištěno.
V případě dotazů kontaktujte Eriku Sedlářovou e-mailem: info [at] nceu [dot] cz nebo telefonicky 720 737 242.