Jste zde

Představili jsme úspěšnou cestu k udržitelné ekonomice

26.01.2021

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v rámci Virtuální Best Practice Tour platformy #PartnersForSustainability společně s předními českými společnostmi představilo svá energeticky úsporná řešení, systémové inovace a další aktivity v oblasti udržitelného rozvoje.

Zlepšení ergonomie pracovního prostředí, cílené snižování spotřeby energie a vývoj udržitelných systémů pro energeticky efektivní budovy, to je jen několik příkladů konkrétních řešení, která společnosti a instituce zapojené do platformy #PartnersForSustainability již aktivně využívají v každodenní praxi.

Platforma #PartnersForSustainability pořádá pod záštitou Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK) nejen pravidelné Think Tanky, ale 10. února 2021 také konferenci „Czech-German Economic Forum | Driving Sustainability“, kde bude zveřejněno společné memorandum o udržitelnosti, včetně konkrétních požadavků směrem k politickým představitelům země.

Naším cílem je podporovat firmy na jejich cestě k udržitelnosti. Jde nám především o šetření zdrojů prostřednictvím oběhového hospodářství, snižování nákladů a zvýšení efektivity,“ vysvětluje cíle platformy #PartnersForSustainability Bernard Bauer, výkonný člen představenstva ČNOPK.

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT má udržitelnost zakotvenou přímo ve své misi. Vyvíjí systémy, díky kterým budovy méně ovlivňují životní prostředí při zachování vysokého komfortu svých obyvatel. Jeho 160 výzkumníků ve spolupráci s více než stovkou partnerů každoročně realizuje okolo 200 projektů na bázi výzkumných grantů nebo přímých zakázek od průmyslu, které většími či menšími inovacemi přispívají k trvale udržitelnému rozvoji.

Více detailů o Best Practice Tour můžete nalézt v tiskové zprávě Česko-německé obchodní a průmyslové komory.