Jste zde

Připojili jsme se k memorandu významných firem o udržitelnosti

12.02.2021

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se společně s dvanácti významnými mezinárodními firmami vyslovilo pro přechod k udržitelnému hospodářství a vyzvalo českou vládu, aby cíle v oblasti udržitelnosti co nejrychleji zapracovala do strategických dokumentů České republiky a aktivně podporovala jejich prosazování.

Memorandum zveřejnily na konferenci „German Czech Economic Forum“ členské firmy platformy #PartnersForSustainability. Společně ho vypracovaly a podepsaly přední firmy z osmi odvětví: Škoda Auto, Siemens, Bosch, Vodafone, E.ON, Kaufland, Brose, Borgers, Hochtief CZ, ING, Schunk a Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB), které se zavázaly k podnikatelské činnosti, která snižuje emise CO2, šetří přírodní zdroje a usiluje o co možná nejrozsáhlejší zavádění principů cirkulární ekonomiky.

Cílem signatářů je směrem k politické reprezentaci, veřejnosti a podnikatelským subjektům vyslat signál, že – i přes enormní zátěž firem, kterou způsobila současná pandemie – jsou připraveni převzít vedoucí úlohu při přechodu k udržitelnému hospodářství. To samé požadují od české vlády. Zelená dohoda pro Evropu i cíle udržitelného rozvoje OSN (SDGs) by měly být „implementovány do strategických dokumentů ČR”. Jedná se mimo jiné o „zrychlené úpravy a závazné lhůty v legislativě, jež se bezprostředně dotýkají recyklace, opětovného využívání surovin a výrobků, jakož i prevence vzniku odpadů“ nebo „rozvíjení digitalizace procesů a obecného využívání inovací digitalizace v privátním a veřejném sektoru “.

„ČVUT je nejstarší technická univerzita v ČR a UCEEB bylo založeno, aby spolupracovalo s průmyslem při realizaci jeho cesty za trvale udržitelným rozvojem. Proto jsme se rádi zapojili do aktivity #PartnersForSustainability a chceme našim partnerům i nadále pomáhat realizovat jejich společenské závazky,“ řekl při podpisu memoranda ředitel ČVUT UCEEB Lukáš Ferkl.

Více detailů o memorandu si můžete přečíst v tiskové zprávě.