Jste zde

Připravili jsme zařízení pro rychlou a levnou kalibraci čidel osvitu

19.11.2020

V laboratoři Fotovoltaických systémů ČVUT UCEEB vzniklo zařízení pro rychlou kalibraci senzorů osvitu určených pro solární systémy.

Senzory osvitu poskytují stěžejní informaci o správném provozu fotovoltaických systémů. Jsou založeny buď na kalibrovaném referenčním (často křemíkovém) fotovoltaickém článku, nebo se jedná o pyranometry, které využívají vznik malého napětí na rozhraní dvou částí s rozdílnou teplotou.

V obou případech však tyto senzory při vystavení vnějším vlivům stárnou a mění se jejich vlastnosti. Pro správnou činnost je třeba je řádně a pravidelně kalibrovat, podle typu a požadavků na přesnost obvykle v rozmezí jednoho roku až tří let. Tým laboratoře Fotovoltaických systémů ČVUT UCEEB reagoval na poptávku ze strany průmyslových partnerů na levnou a rychlou kalibraci a připravil zařízení a postup, který to umožňuje. Metoda je založena na normě ISO 9847 : 1992.

Výstupem měření je kalibrační certifikát. Pro pyranometry se podle aktuálních výsledků často dostaneme na přesnost kalibrační konstanty ±3 %. V případě senzorů s křemíkovým referenčním čidlem je přesnost nižší v závislosti na konkrétním typu.