Jste zde

Připravujeme vývoj biosenzorů pro využití v personalizované medicíně

12.03.2020

Výzkumný tým Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT přichystal ve spolupráci s partnery z Polska a Francie projekt, který vychází z kombinace unikátního systému na výrobu nanovláken a přípravy specifických biomarkerů.

Laboratoř pokročilých biomateriálů ČVUT UCEEB pod vedením Evžena Amlera podala projektovou žádost do mezinárodního programu EuroNanoMed, který se zaměřuje na podporu víceletých projektů z oblasti nanomedicíny, především pak na oblast diagnostiky a systémů pro řízené uvolňování a transport léčiv. V tuzemsku program spravuje Technologická agentura České republiky.

Cílem naší laboratoře je efektivizace výroby nanovláken a nalezení optimálního způsobu jejich úpravy pro využití v personalisované medicíně jako velmi citlivého biosenzoru pro včasnou diagnostiku závažných kardiovaskulárních a onkologických chorob. Pokud by se podařilo jejich výrobu dostat do ekonomicky zajímavých čísel, mohly by být nasazeny v masovém měřítku.

Díky včasnému odhalení závažných civilizačních chorob by mohl být následný proces jejich léčby výrazně kratší a úspěšnější. Pacienti by navíc nemuseli užívat tak velké množství léků. V důsledku by se mohli mnohem dříve vrátit do běžného života.

 

Ilustrační foto