Jste zde

Proběhlo online zasedání naší Vědecké rady

15.06.2020

Ve středu 3. června 2020 se konalo v pořadí druhé zasedání Vědecké rady Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT. Vzhledem k opatřením spojeným s COVID 19 tentokrát jednání proběhlo online za účasti jak uznávaných odborníků ze zahraničních univerzit a výzkumných institucí, tak zástupců české vlády a průmyslu. Cílem bylo nezávislé zhodnocení činnosti ČVUT UCEEB za rok 2019 a diskuze nad jeho dalším rozvojem.

Ředitel ČVUT UCEEB Lukáš Ferkl prezentoval výsledky dosažené v uplynulém období a splnění úkolů zadaných na minulém zasedání Vědecké rady. Zároveň představil zásadní aktivity a změny v oblastech vybavení a organizace centra, zaměření výzkumných týmů a celé řady interních procesů. Významným bodem jednání bylo hodnocení vědeckých výsledků, zásady stanovování klíčových indikátorů a otázky související s manažerským informačním systémem a řízením lidí.

Vedení našeho centra se dostalo velké pochvaly nejen za úspěšný rok 2019, ale také za kontinuální snahu o zlepšování v oblasti výsledků, procesů a práce s lidmi. I nadále je potřeba zvyšovat povědomí o ČVUT UCEEB v oblasti spolupráce s domácím průmyslem i zahraničními výzkumnými centry a partnery.

Členy Vědecké rady jsou uznávaní zahraniční odborníci a zástupci české vlády a průmyslu: Johan van Dessel (Belgian Building Research Institute), Wolfgang Streicher (Innsbruck Univeristy), Birgit Müller (University of Applied Sciences Berlin), Stefan Winter (Technical University of Munich), Lieve Helsen (KU Leuven), Michele Caraglia (Second University of Naples), Vladimír Sochor (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR), Radek Špicar (Svaz průmyslu a dopravy ČR), Jan Řežáb (majitel společnosti JRD) a Zbyněk Škvor (rektorát ČVUT).