Jste zde

Proti průvanu je nejlepší topení přímo pod oknem

05.08.2019

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT zkoumalo vliv čtyř různých typů elektrického vytápění na proudění vzduchu v místnosti. Ukázalo se přitom, že i budovy s nízkou spotřebou energie mohou mít při mrazech na některých místech potíže s průvanem způsobujícím lokální tepelný diskomfort.

Zkoušky otopných ploch vyráběných jesenickou firmou FENIX Trading probíhaly v simulaci skutečného prostředí, kterou vědci vytvořili v paralelní klimatické kabině v laboratořích UCEEB v Buštěhradu. Testován byl elektrický konvektor, sálavý vytápěcí panel, podlahové a stropní vytápění. Potvrdilo se, že i dobře izolované budovy s nízkou spotřebou energie vykazují při venkovních teplotách pod bodem mrazu lokální problémy s průvanem. Ten vzniká před okny, dveřmi a dalšími výplňovými konstrukcemi, které mají oproti stěnám horší tepelně-izolační schopnosti a v důsledku nižší povrchové teploty.

Otopné plochy umístěné přímo pod oknem prokázaly známý fakt, že mohou oproti velkoplošným systémům (podlahové a stropní vytápění) zcela omezit vliv studeného proudu vzduchu od okna. Cenou za to je rychlejší proudění vzduchu v místnosti a vyšší teplotní stratifikace (změna teploty vzduchu v závislosti na výšce). Velkoplošné systémy vytápění potvrdily schopnost zajistit rovnoměrné teplotní podmínky ve vytápěné místnosti. Nejsou ovšem schopné zastavit pronikání proudu vzduchu od okna do místnosti. V důsledku tak dochází ve vzdálenosti do cca 2 metrů od okna k zhoršení tepelné pohody v úrovni kotníků.

 

Proudění vzduchu v okolí okna v zimních podmínkách

Proudění vzduchu v okolí okna v zimních podmínkách