Jste zde

Šedesát procent bytových domů v ČR je bez energeticky úsporných opatření. Řešení nabízí evropský projekt MORE – CONNECT

07.08.2018

Energeticky efektivní zdroje, řízené větrání, nebo vysoká tepelněizolační úroveň budov, to jsou parametry, které v novostavbách bereme jako samozřejmost. Přesto je v České republice přibližně 210 tisíc bytových domů, které jsou většinou postaveny před rokem 1978 a tyto stavby už nesplňují současné nároky na kvalitní bydlení. ČVUT UCEEB je společně s dalšími evropskými podniky a univerzitami, partnerem výzkumného projektu, který slibuje rychlou a komplexní rekonstrukci stávajících budov.

Největšími spotřebiteli energie jsou dnes budovy a není proto divu, že se klade velký důraz na snižování jejich energetické náročnosti. V posledních letech probíhá několik dotačních programů zaměřených právě na tuto problematiku a v rámci strategií komise EU má zásadní prioritu. Přesto jde většinou pouze o částečné rekonstrukce, jako je výměna oken, zateplení střechy nebo fasády, které nepředstavují komplexní řešení.

Evropská komise proto v rámci programu Horizont 2020 podpořila projekt MORE – CONNECT.  Ten sdružuje aktivity osmi evropských zemí v oblasti prefabrikovaných systémů pro komplexní rekonstrukce a to zejména stávajících bytových domů v Evropě.  Projekt navrhuje velkoplošnou výrobu zateplovacích panelů z obnovitelných zdrojů.

Cílem výzkumu je vývoj systému prefabrikace jednotlivých prvků, které díky své opakovatelnosti umožní značné ekonomické úspory. Atraktivitu systému zajistí jeho vysoká individualizace, kdy zákazník bude mít možnost výběru parametrů rekonstrukce v on-line systému a zpětně dostane okamžitou informaci o úspoře energie a její finanční náročnosti. Dalším cílem projektu je také výrazné zkrácení doby rekonstrukce stávajících budov.

První ověření funkčnosti systému MORE – CONNECT proběhlo už na jaře letošního roku na plochách UCEEB. V současnosti je už dokončená hrubá montáž a experimentální objekt je nyní opatřen zateplovacími panely, styky panelů jsou začištěné a uvnitř zapojené.  Dalším krokem bude osazení fotovoltaické střešní krytiny a finální povrchové úpravy objektu. Následně odborníci ověří funkčnost celého konceptu a po ukončení zkušebního provozu vyhodnotí jeho použitelnost pro Českou republiku a okolní země.