Jste zde

Setkání evropských energetických expertů v Gdaňsku v rámci projektu FINERPOL

30.05.2017

Zástupci regionálních vlád, řídících orgánů, obcí a ministerstev, firem z odvětví energetiky, bank, univerzit a nevládních organizací se dnes setkali v Gdaňsku na mezinárodní konferenci, která má vést k inovacím v energetickém sektoru.

Mezinárodní konference o finančních nástrojích pro energetické renovace se koná v úterý 30. května 2017 v jedinečném prostředí Polské baltské filharmonie v Gdaňsku. Konference je zaměřena na zlepšování praxe prostřednictvím sdílení polských zkušeností s financováním projektů v oblasti energetické účinnosti, investic do obnovitelných zdrojů a renovací budov podporuje.

Prvním řečníkem konference bude zástupce Úřadu maršála Pomořského vojvodství. Po něm budou následovat prezentace Evropské investiční banky a místní rozvojové banky, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), o konkrétních nástrojích a úspěších v Pomořském regionu. Ve druhé části odborníci z oblasti energetiky a financí podrobně představí úspěšně realizované projekty.

Akci organizuje Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické v Praze v rámci projektu FINERPOL. Projekt FINERPOL, „Nové politiky pro růst a zaměstnanost kombinující prostředky Evropského fondu regionálního rozvoje s finančními nástroji pro energetické investice do budov“ je podpořen z programu INTERREG EUROPE financovaném z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Cílem projektu je zlepšit stávající přístup k financování projektů energetické účinnosti, zejména těch, které ERDF a Evropská komise.

Jazyk konference je angličtina se simultánním tlumočením do polštiny.