Jste zde

Spolupracujeme na zkvalitňování veřejné výstavby

29.06.2020

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT připravuje webový nástroj, který zástupce obcí provede procesem přípravy veřejných stavebních projektů, pomůže jim zapojit odborníky i veřejnost a podpoří jejich informované rozhodování.

Projekt Kvalitní a udržitelná veřejná výstavba: funkční specifikace, rozhodování a komunikace ve stavebních projektech vychází ze zkušeností ČVUT UCEEB nabytých v rámci spolupráce s menšími a středně velkými obcemi, která odhalila opakující se nedostatky a poukázala na potřeby obcí při řešení přípravy stavebních zakázek. Hlavním výstupem bude interaktivní web, jenž provede veřejného zadavatele postupem přípravy stavebního projektu včetně dostupných nástrojů, klíčových rozhodnutí, činností a jejich výstupů. Uživatelé získají také knihovnu šablon ke stažení a příklady dobré praxe včetně doporučení pro orgány státní správy.

Na realizaci spolupracujeme s Fakultou architektury a Fakultou informačních technologií ČVUT v rámci mezioborového týmu, jehož členové garantují jednotlivé aspekty stavebních projektů: procesy & legislativa, architektura & urbanismus, energetika & vnitřní prostředí, participace & komunikace a územní ekonomie & ekonomie staveb. Vedle toho má projekt tři průřezová témata: udržitelná výstavba, zadávání na kvalitu a životní cyklus budovy.

Spolupracujeme rovněž s představiteli obcí, a to i díky podpoře Národní sítě zdravých měst, jež je aplikačním garantem projektu. V první fázi proběhla série dotazníkových šetření a pracovních setkání se zástupci měst, dodavatelů, architektů a státní správy. Výstupy spolupráce expertů a cílových skupin jsou zachyceny v podkladové studii, která posloužila jako vodítko pro další přípravu metodiky. Jednotlivé části metodiky jsou testovány v rámci pilotních projektů – v Čelákovicích a v obci Bašť.

Prezentace ke stažení

Záznam představení projektu na YouTube

 

Přečtěte si, Co nabízíme obcím a městům.