Jste zde

Stanovili jsme vlastnosti výztužných stěnových panelů

20.02.2020

Odborníci z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT zkoušeli chování výztužných stěn z mechanicky spojovaného křížem vrstveného dřeva, pro které nejsou v současné době dostupné vhodné návrhové postupy.

V rámci disertační práce Lukáše Velebila proběhly na Fakultě stavební ČVUT zkoušky výztužných stěn z mechanicky spojovaného křížem vrstveného dřeva. Podařilo se zjistit hodnoty výztužné tuhosti a únosnosti stěnového panelu, torzní tuhosti spojů lamel a modulu prokluzu spojovacích prostředků v závislosti na počtu vrstev a spojovacích prostředků ve spoji.

Výstupy ze zkoušek posloužily jako vstupní data pro analytický model. Publikované poznatky ulehčí situaci stavebním inženýrům, kterým dosud chyběly vhodné návrhové postupy, jež by dostatečně popisovaly chování panelů při smykovém namáhání.

Více detailů si můžete přečíst v článku na odborném portálu TZB-info.