Jste zde

Testujeme účinnost hasicích systémů pro motory autobusů

15.08.2019

Požární laboratoř Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT testuje ve spolupráci s TÜV SÜD Czech účinnost hasicích systémů, jimiž budou muset být výhledově vybaveny motorové prostory určitých typů autobusů a autokarů.

Testy probíhají v ocelovém zkušebním zařízení o rozměrech a členitosti zjednodušeně odpovídajících motorovému prostoru autobusu. V maketě motoru tak lze najít například výfuk, ventilátor simulující větrák pro chlazení nebo různé přepážky, ventilační otvory a skrytá místa. Účinnost hasicího systému se prokazuje uhašením čtyř tzv. požárních scénářů, ke kterým by při reálném požáru v motoru mohlo dojít. Každý scénář je charakteristický různou intenzitou a polohou požáru v motoru. Zdrojem požáru tak jsou hořící kapalina v kovových nádobách, hořící dřevovláknité desky (hobra) nasáklé v naftě, rozprášená nafta podporující prostorové hoření nebo kapající motorový olej na výfuk předem nahřátý na vysokou teplotu.

Průběh vlastních zkoušek, byť na přípravu časově a technicky náročných, je rychlý s trváním dvou minut do spuštění hasicího systému, v případě zkoušky opakovaného zapálení kapajícím olejem na výfuk pouze 45 sekund do aktivace. Tato krátká doba je však dostatečná pro potřebný rozvoj a tepelný výkon požáru v motorovém prostoru, aby se následně plně projevila účinnost hasicího systému, tj. zda se podaří jednotlivé požární scénáře uhasit.