Jste zde

Účastníme se mezinárodního projektu nízkouhlíkových měst

13.09.2019

Zástupci Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT se na pozvání vlády španělského regionu Navarra zúčastnili v Pamploně zahajovací schůzky k projektu „Towards low carbon city districts through the improvement of regional policies“, který je součástí programu meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE.

Setkání se zúčastnili zástupci regionů a výzkumných institucí ze Španělska, Chorvatska, Itálie, Švédska a České republiky, kterou kromě ČVUT UCEEB reprezentovala také Energetická agentura Zlínského kraje. První den byl věnován prezentacím a diskusím o všech aspektech realizace přechodu na nízkouhlíkové obce. Důraz byl kladen především na vzájemnou výměnu zkušeností s administrativou, řízením a komunikací projektu, jehož cílem je zlepšit programy regionálního rozvoje v oblasti renovace a výstavby energeticky účinných budov, dálkového vytápění a dalších způsobů obnovy měst přinášejících snížení emisí CO2.

Následující den se účastníci setkání seznámili s příklady dobré praxe přímo v Pamploně a okolí. Navštívili například městský komplex sociálních bytů ve městě Tudela, kde v rámci projektu Lourdes Renove proběhla rozsáhlá renovace více než 500 bytových jednotek, včetně obnovy topných sítí, výměny kotlů a přístupů do budov.

Hlavními výstupy projektu budou diagnostické zprávy o regionálních programech podpory, průvodci metodikou a osvědčenými postupy, stručné zprávy o regionální politice a regionální akční plány. Využívat je budou moci všichni aktéři ve stavebnictví od firem přes průmyslová sdružení a univerzity až po stavební úřady a další orgány státní správy.

Projekt LC DISTRICTS „Towards low carbon city districts through the improvement of regional policies“ je podpořen z Programu INTERREG EUROPE financovaném z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).