Jste zde

UCEEB zapojení do aktivit Mezinárodní energetické agentury

05.10.2018

Zástupce ČVUT UCEEB, Antonín Lupíšek přednesl své zkušenosti se zastoupením v programech Mezinárodní energetické agentury (IEA) a konkrétním zapojením se do činností ze strany českých zástupců na mezinárodní akci, která se uskutečnila 2. října 2018 v Praze.

Prezentaci možností zapojení do programů spolupráce v oblasti technologií Mezinárodní energetické agentury (IEA) společně uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, Mezinárodní energetická agentura a TPUE - Technologická platforma Udržitelná energetika ČR.

Hlavním hostem byl pan Simone Landolina, ředitel sekce pro mezinárodní partnerství a iniciativy Mezinárodní energetické agentury. Ve svém příspěvku představil fungování a cíle Agentury a zejména její aktivity ve 38 tematicky nadefinovaných technologických programech spolupráce.

Ve druhé části dne vystoupili zahraniční reprezentanti technologických programů relevantních pro Českou republiku, mj. z oblasti bioenergetiky, centrálního zásobování teplem a chladem nebo tepelných čerpadel a seznámili účastníky s konkrétními zkušenostmi spolupráce. V průběhu prezentací využili účastníci možnost klást dotazy a diskutovat a v přestávkách navázat kontakty na další spolupráci.

Antonín Lupíšek, ČVUT UCEEB