Jste zde

Uspořádali jsme debatu o městských inovacích

03.06.2021

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT ve spolupráci s městem Kladnem uspořádalo v rámci mezinárodního projektu SPARCS virtuální kulatý stůl na téma investičních a obchodních modelů v městských inovacích, především v oblastech energetiky a výstavby. Cílem byla výměna zkušeností a posílení příležitostí pro užší spolupráci měst se soukromým sektorem.

Setkání proběhlo ve středu 26. května 2021. Své zkušenosti si během něj vyměnili zástupci Kladna, Prahy, Brna a Písku, tzn. českých měst zapojených do projektů realizovaných v rámci programu Horizont 2020. Za ČVUT UCEEB diskutovali Wojciech Belch, Michal Kuzmič a Tomáš Vácha.

Kromě nich se do diskuse zapojili i zahraniční partneři projektu SPARCS, a to zástupci výzkumného institutu Fraunhofer a jeho konzultační spin-off společnosti Bable. Přizvány byly také tuzemské banky a klíčové státní instituce, jako třeba Energetický regulační úřad a Českomoravská záruční a rozvojová banka. Akce se zúčastnil i soukromý sektor, například společnost Nano Energies.

Během jednání nejvíce rezonovalo téma energetických komunit, které na sebe váže stále silnější pozornost měst i podniků. Setkání přineslo další posílení spolupráce, která volně navazuje na sérii setkání národního ekosystému pro energeticky plusové čtvrtě v roce 2020.

Projekt SPARCS získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 864242.