Jste zde

Úspory pro Gymnázium v Kadani

18.03.2015

Vyhodnotili jsme termografický profil budovy a navrhli konstrukční změny.

Pro Gymnázium v Kadani jsme posoudili energetickou náročnost a navrhli úspory. Kromě termovizního měření (pro vyhodnocení tepelných ztrát) jsme také provedli audit provozu systému měření a regulace (MaR) pro hlavní budovu a změřili koncentraci CO2 ve vybraných místnostech. Cílem projektu je především zjistit koncentrace CO2 a teploty v učebnách s návazností na možnou optimalizaci energetických úspor budovy. Součástí studie je i vyhodnocení termografického profilu budovy a navržení konstrukčních změn.