Jste zde

Vytvořili jsme projekční podklady pro větrání rodinných domů

05.11.2020

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vytvořilo v rámci zakázky pro akciovou společnost Brilon odbornou náplň projekčních podkladů pro její větrací systémy.

Výzkumné oddělení Kvalita vnitřního prostředí ČVUT UCEEB se podílelo na přípravě projekčních podkladů pro kompletní vzduchotechnický systém pro větrání rodinných domů s rekuperací BRILON OCTOPUS s větracími jednotkami HRC-MaxComfort, který je sestavený z tepelně a hlukově izolovaných rozvodných potrubí, rozdělovačů a dalších komponentů. Tým UCEEB připravil souhrn zásad technických řešení větrání staveb pro bydlení, které zabezpečí vysokou kvalitu vzduchu a nízkou energetickou náročnost.

Cílem je rozšířit v odborné veřejnosti, zejména mezi projektanty tohoto systému povědomí o důležitosti větrání rodinných domů a kvalitního vzduchu prostého škodlivin, které mohou mít negativní vliv na obyvatele. Podklady provádějí projektanty jednotlivými kroky návrhu tak, aby výsledek byl nejen technicky správný, ale i ekonomicky přijatelný pro budoucího investora.

Projekční podklady ke stažení

Foto: https://brilon-octopus.cz/