Jste zde

Využíváme recyklované betonové kamenivo

09.06.2021

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT zkoumá možnosti, jak nahradit přírodní kamenivo v betonové směsi. Příklady úspěšné aplikace recyklovaných materiálů v praxi jsou panely pro využití v dopravních stavbách a základová část lavičky z designového mobiliáře Levitee.

V rámci své vědecko-výzkumné činnosti vyvinulo ČVUT UCEEB designový betonový mobiliář Levitee. Jeho součástí je subtilní konzolová lavička, která se skládá ze dvou částí. Nadzemní viditelnou část představuje zalomená deska z textilního betonu s kompozitní uhlíkovou výztuží o tloušťce cca 40 mm. Podzemní část stabilizuje lavičku a je tvořena žebrovou železobetonovou deskou o tloušťce přibližně 150 mm. Základová prefabrikovaná deska této lavičky byla provedena právě z betonové směsi s recyklovaným kamenivem.

Betonové panely pro dopravní stavby jsou v praxi používané pro různé účely, z nichž některé umožňují nahradit přírodní materiál recyklovaným betonovým kamenivem. Jedná se zejména o aplikace pro dopravní stavby, jako jsou například konstrukce chodníků, cyklotras nebo účelových komunikací. Při zachování požadované trvanlivosti a mechanických vlastností panelu je možné nahradit až 80 % přírodního kameniva recyklovaným materiálem.

Hlavním přínosem tohoto řešení prvků prefabrikovaných panelů je využití recyklovaných odpadních materiálů a tím úspora přírodních zdrojů při zachování plné funkčnosti a použitelnosti dané aplikace. Z ekonomického hlediska dochází při využití recyklovaného betonového kameniva k úspoře až 24 % výrobních nákladů pro danou aplikaci v porovnání s běžným řešením s přírodním kamenivem.

Více detailů o praktickém využití recyklovaného betonového kameniva si můžete přečíst v článku na portálu TZB-info.

Výzkumný projekt Environmentálně efektivní stavební a demoliční odpad do konstrukcí (EESDOK) byl podpořen Technologickou agenturou ČR v rámci programu EPSILON.