Jste zde

Zapojili jsme se do mezinárodního projektu PLURAL

01.10.2020

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vyrobí ve spolupráci se společností Recuair vzduchotechnickou jednotku s termoelektrickým výměníkem pro řízení teploty, která bude integrována do fasádního panelu španělské společnosti DENVELOPS a testována na demonstrační budově v Katalánsku.

Cílem v říjnu 2020 zahájeného mezinárodního projektu PLURAL (Plug-and-use renovation with adaptable lightweight systems) je navrhnout a otestovat paletu prefabrikovaných fasád pro renovace obytných domů. Jeho účastníci mají za úkol dosáhnout optimálního propojení systémů vytápění, chlazení, sběru tepla a ventilace s inteligentními okny při využití 3D tisku a nejmodernějších nanomateriálů.

Výsledek bude díky své univerzálnosti, adaptabilitě a škálovatelnosti zohledňovat potřeby uživatelů a předpokládá snížení celkové spotřeby primární energie budovy pod 60 kWh/m2 za rok. Kromě toho zajistí místní výrobu energie z obnovitelných zdrojů a dosáhne stavu NZEB (budovy s téměř nulovou spotřebou energie) pro různé typy obytných budov. Výrazných úspor nákladů by mělo být dosaženo díky prefabrikaci, která by měla zkrátit dobu potřebnou pro hloubkovou renovaci obytných budov až o 50 %.

Navržená řešení budou testována na třech skutečných a třech virtuálních budovách, které pokrývají všechna evropská klimatická pásma a představují reprezentativní obytné typologie. Ověřováno bude snížení doby a nákladů na výrobu a renovaci, úspory energie a přijetí ze strany uživatelů.

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 958218.