Jste zde

Zapojíme se do nového mezinárodního projektu

26.05.2021

Na konci roku 2021 se rozběhne čtyřletý projekt ARV, kterého se za Českou republiku zúčastní Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT spolu s městem Karviná a akciovou společností Nano Power. Cílem je přispět k významnému urychlení při zavádění energetických a klimatických opatření ve stavebnictví a energetickém průmyslu.

Na projektu ARV se bude podílet celkem 36 partnerů z České republiky, Norska, Belgie, Dánska, Španělska, Itálie a Nizozemska. Jeho koordinátorem bude Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) s hlavním sídlem v Trondheimu. Vizí je přispět ke vzniku a rychlému rozvoji tzv. Klimaticky pozitivních cirkulárních komunit (Climate Positive Circular Communities – CPCC).

Základem jsou tři koncepční pilíře: integrace, jednoduchost a cirkularita. Tou se rozumí systematický způsob řešení cirkulární (oběhové) ekonomiky prostřednictvím automatizovaného používání LCA (posuzování životního cyklu), digitálních deníků a materiálových bank. Jednoduchost v rámci ARV znamená, že řešení musí být snadno srozumitelná a použitelná pro všechny zúčastněné strany, a to od výrobců až po koncové uživatele.

Inovace jsou tematicky zaměřeny na devět oblastí:

  1. Efektivní plánování a implementace CPCC
  2. Občanská angažovanost, životní prostředí a pohoda
  3. Udržitelný stavební (re) design
  4. Zdroje efektivní výrobní a stavební pracovní postupy
  5. Integrované obnovitelné zdroje a systémy skladování energie
  6. Energie, řízení a flexibilita
  7. Monitorování a hodnocení
  8. Obchodní modely, finanční mechanismy, politika a využívání
  9. Komunikace, šíření a dosah zúčastněných stran

Více než 50 inovací bude prakticky demonstrováno na projektech renovace sociálního bydlení a veřejných budov o rozloze více než 150 000 m2 v šesti městech reprezentujících různá evropská podnebí. ČVUT UCEEB v rámci projektu vytvoří pro město Karviná návrh ukázkového řešení pro budovu polikliniky a povede kapitolu s názvem Integrované obnovitelné zdroje a systémy skladování energie.

Projekt ARV získal financování v rámci výzvy Green Deal – Budování a renovace způsobem účinným z hlediska energie a zdrojů. V ní získal nejvyšší hodnocení ze 115 předložených návrhů, což představuje velký úspěch všech zaměstnanců ČVUT UCEEB, kteří se podíleli na tvorbě podkladů.

 

Zdroj ilustrace: NTNU: Norwegian University of Science and Technology