Jste zde

Zapojíme se do nového programu Horizont Evropa

30.03.2021

V letošním roce začíná již 9. rámcový program Evropské komise nazvaný Horizont Evropa (2021–2027), kterého se zúčastní také Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT.

Hlavní struktura nového programu se příliš neliší od předchozího Horizontu 2020. Rozdělen je do tří základních pilířů: první z nich se věnuje excelentní vědě, druhý s názvem Globální výzvy a konkurenceschopnost podpoří systémové změny společnosti a ekonomiky a je rozdělen do šesti tematických klastrů. Třetí pilíř nazvaný Inovativní Evropa bude podporovat inovace v malých a středních podnicích a zlepšovat fungování inovačního prostředí napříč EU, aby poskytovalo efektivní podporu výzkumným pracovníkům i podnikatelům zabývajícím se inovacemi.

Tyto tři pilíře jsou pak doplněny horizontálním tématem Rozšiřování účasti a posilování evropského výzkumného prostoru (ERA), který podporuje sdílení zkušeností mezi organizacemi, zakládá společná výzkumná centra a klade si za cíl reformu a zlepšení evropského systému výzkumu a inovací.

Oproti programu Horizont 2020 jsou součástí nového programu také tzv. mise. Jedná se o průřezová témata výzkumu a inovací s dopadem napříč obory, která by měla mít vliv na významnou část evropského obyvatelstva. Každá mise má mít jasně nastavené cíle, které mají být dosažitelné v daném časovém horizontu. Výzvy budou vyhlašovány v rámci druhého pilíře programu. Tématy misí jsou rakovina, adaptace na změnu klimatu včetně společenské transformace, zdravé oceány, moře, pobřežní a vnitrozemské vody, klimaticky neutrální a chytrá města a zdravá půda a potraviny.

V současné době jsou schváleny pracovní programy na rok 2021 a 2022 pro první a třetí pilíř programu – tedy excelentní vědu a Inovativní Evropu. Schválení pracovního programu druhého pilíře na roky 2021 a 2022 institucemi Evropské unie se opozdilo kvůli pandemii COVID 19. Ke schválení by mělo dojít do konce března 2021 a první výzvy by tak měly být vyhlášeny v polovině dubna 2021 s předpokládanými termíny odevzdání návrhů projektů od konce srpna do konce října roku 2021.

Podrobněji byla struktura a témata programu představena národními kontaktními body Technologického centra AV ČR na začátku března. Prezentace a záznamy ze představení můžete spolu se všemi dalšími informacemi o Horizontu Evropa najít na stránkách www.horizontevropa.cz