Jste zde

Zástupci ČVUT UCEEB se zapojili do kladenské platformy pro rozvoj energetiky

13.08.2020

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT spolupracuje v rámci projektu SPARCS na činnosti otevřené platformy zapojující zainteresované strany do rozvoje lokální energetiky a přípravy inovačních i demonstračních projektů v Kladně. První setkání, které vedl primátor Dan Jiránek, proběhlo 23. července 2020.

Cílem platformy založené kladenským magistrátem je aktivně zapojit relevantní aktéry do tvorby společné strategie rozvoje energetiky v Kladně a podpořit spolupráci radnice, univerzit, firem a občanů. Mimo jiné umožní řešit výzkumné, participační a komunikační aktivity týkající se rozvoje energetiky ve městě a jeho zázemí. 

Aktivity platformy garantuje město Kladno. Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT bude na její činnosti spolupracovat jako partner v rámci projektu SPARCS. Pro potřeby rozvoje, diskuse či přípravy konkrétních aktivit a projektů budou vznikat také ad hoc pracovní týmy. Mezi dílčí témata řešená v rámci platformy patří energeticky plusové čtvrti, energy performance contracting na veřejných budovách či přechod k nízkoemisní a bezemisní dopravě aj.

Více informací o spolupráci ČVUT UCEEB s Kladnem a projektu SPARCS si můžete přečíst v dalších článcích: 

Další informace o rozvoji kladenské energetiky naleznete také na webových stránkách statutárního města Kladna.

Projekt SPARCS získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 864242. 

foto: Karel Pazderka