Jste zde

Završili jsme první sérii setkání na téma energeticky plusové čtvrti

16.11.2020

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT uspořádalo již třetí z odborných workshopů na téma energeticky plusové čtvrti. Završila se tak první třídílná série setkání zaměřených na sdílení konkrétních zkušeností v lokální energetice.

Setkání proběhlo 5. listopadu 2020 jako poslední z pilotní série seminářů „Mutual Learning Exercise Czech Republic“ v rámci mezinárodní Evropské aliance pro energetický výzkum. Seminář proběhl v úzké spolupráci s projektem SPARCS. Cílem workshopů je informovat o praktických výzvách v lokální energetice a v prostředí měst, developerů, energetických společností a řady expertů hledat konkrétní řešení a vzájemně se inspirovat. „Zaměřili jsme se na konkrétní problém spolupráce v trojúhelníku město – průmysl – občané. Zjistili jsme, že navzdory pokulhávající implementaci Zimního balíčku v otázce energetických komunit jsou Praha, Kladno nebo Česká Lípa poměrně daleko v realizaci konkrétních záměrů,“ shrnul po semináři Michal Kuzmič.

Vzhledem k aktuálním protiepidemickým opatřením se 35 zástupců měst, institucí a předních odborníků sešlo na akci s názvem Energeticky plusové čtvrti III. Modely spolupráce pro ČR pouze v online režimu. Jako řečníci vystoupili zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, kteří prezentovali přístup MPO ČR k energeticky plusovým čtvrtím. Modely spolupráce v lokální energetice představil ekonom Wojciech Belch z ČVUT UCEEB. Bývalý ministr životního prostředí Martin Bursík na akci vystoupil jako zástupce Komory obnovitelných zdrojů energie s prezentací rozvoje komunitní energetiky v hlavním městě Praze.

Ředitel Okresního stavebního bytového družstva (OSBD) Česká Lípa Petr Mertin seznámil účastníky s průběhem procesu investičního vstupu družstva do akcionářské struktury společnosti ČLT (Českolipská teplárenská). Koordinátor projektu SPARCS v Kladně David Škorňa pak představil novinky z přípravy plusové čtvrti.

Projekt Zapojení českých výzkumných organizací do Evropské aliance pro energetický výzkum EERA byl podpořen z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy INTER-INFORM na základě grantové dohody č. LTI19.

Projekt SPARCS získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 864242.