Jste zde

Zelené střechy – novodobý luxus, nebo nezbytnost života ve městě?

02.08.2018

Se zelenými střechami jste se jistě setkali – jsou to trávníky a zahrady umístěné na šikmých nebo plochých střechách. Pokud navštívíte naši budovu UCEEB v Buštěhradě, tak zjistíte, že zde máme celkem tři. Možná vás nepřekvapí, že pro nás nemají jen estetický přínos, ale i vědecký.

Pohled na zelenou střechu s trávníky, květinami a keři je pro většinu lidí mnohem příjemnější, než na běžnou střechu pokrytou asfaltovými pásy. Kromě toho se z ní může stát prostředí pro relaxaci a odpočinek a to zejména ve velkých městech. Zvýšením podílu zelených střech dokážeme dokonce zlepšit i celkový vzhled města. Přesto asi málo kdo si uvědomuje, že toto architektonické řešení budovy může mít i mnohem důležitější funkci, než je pouhá estetika.

Podle odborníků zelené střechy pozitivně ovlivňují životní prostředí. Výzkumy ukazují, že vytvořením sítě zeleně na budovách dokážeme redukovat nepříznivé vlivy okolí. Protože tyto střechy zlepšují klima a to tím, že vyrovnávají extrémní teploty, zvyšují vlhkost vzduchu a snižují intenzitu vyzařování na sousední plochy. Speciální záhony dokonce zadržují dešťovou vodu a díky tomu tak snižují objem dešťových vod v kanalizaci, rostliny zároveň zachycují prach a produkují kyslík. 

V současnosti zelené střechy častěji můžeme vidět v zahraničí než u nás. Například v Německu jsou explicitně zmíněny v územních plánech a to více než ve dvou stovkách měst. Německé město Hamburk dokonce počítá s tím, že od roku 2020 budou na všech novostavbách povinné. V Londýně jsou například součástí strategie udržitelného rozvoje, udržitelnou a energeticky nenáročnou výstavbu a také strategií na snižování povodňového rizika.

Jejich obliba postupně proniká ze zahraničí také k nám a vegetace se tak stává čím dál oblíbenější krytinou.  Je také aktivní součásti budovy UCEEB a to především v podobě extenzivní zeleně na  jednotlivých částech plochých střech, ale také jako popínavá zeleň na severní a východní straně stavby.
Letos jsme také vybudovali 16 zkušebních ploch na střeše naší budovy nad severními laboratořemi. Jde o projekt, který má posoudit nejvhodnější skladby a typy vegetace extenzivních zelených střech z pohledu jejich rozvoje a tento projekt budeme monitorovat až do roku 2021.