Jste zde

Získali jsme Cenu profesora Pulkrábka

15.01.2021

Hned tři zástupci Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT zabodovali se svými odbornými články v 19. ročníku Soutěže mladých autorů o cenu prof. Pulkrábka, kterou každoročně vypisuje redakční rada časopisu Vytápění, větrání, instalace.

První cenu získali Nikola Pokorný a Viacheslav Shemelin za článek "Modelování provozu nezasklených FVT kolektorů během noci“. Na druhém místě skončil Jiří Novotný s textem nazvaným "Problematika hodnocení solárního pokryti FV systémem v domácnosti". Všichni tři mladí vědci působí ve výzkumném oddělení Energetické systémy budov ČVUT UCEEB.

Do soutěže byly zařazeny články pouze od autorů do 35 let věku. Hodnocena byla odbornost, originalita a literární zpracování textů i úroveň doprovodné grafiky (obrázků, grafů, tabulek). Hodnocení prováděla soutěžní komise redakční rady spolu s recenzenty článků a vedoucím redaktorem.

Vytápění, větrání, instalace (VVI) je odborným, recenzovaným časopisem vydávaným Společností pro techniku prostředí (STP), která sdružuje cca 1300 členů. STP je členem Českého svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS), členem evropského sdružení REHVA a přidruženým členem americké organizace ASHRAE.

Časopis je určený pracovníkům, zabývajícím se zařízeními techniky prostředí, přináší informace projektantům, investorům, konstruktérům, energetikům v průmyslových závodech, montážním a instalačním technikům, podnikatelům, výrobcům, provozním technikům, pracovníkům odborných i vysokých škol, či orgánům státní správy. Je určen také těm, kteří chtějí být informováni o možnostech, metodách a způsobech ke zlepšení pohody svého osobního i pracovního prostředí.

Časopis VVI je od r. 2008 indexován v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Odborné příspěvky jsou recenzovány. V roce 2014 byl časopis zařazen do mezinárodní databáze Scopus.