Jste zde

Získejte rychlou finanční podporu pro vaše inovační aktivity

22.05.2020

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT nabízí malým a středním podnikům výhodnou spolupráci při vývoji a vylepšování jejich produktů a technologií v oblasti výstavby, energetiky, vnitřního prostředí budov, zkušebnictví a telemedicíny.

Malým a středním společnostem může spolupráce s ČVUT UCEEB přinést zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu prostřednictvím sdílení poznatků a know-how, poskytování expertních i podpůrných služeb smluvního výzkumu, poradenství a rozvoje komunikace. Součástí nabídky je také vyřízení veškeré administrativy spojené se získáním finanční podpory inovačních, výzkumných a vývojových projektů.

Stačí se zapojit do programu Inovační vouchery.