Jste zde

Zkoumáme chování elektrického přímotopného vytápění v rodinných domech

12.10.2020

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT zahájilo v rámci smluvního výzkumu pro akciovou společnost SAKUTUS CZ analýzu spotřeby elektrické energie na vytápění trojice vybraných rodinných domů, které stojí v různých klimatických podmínkách.

Úkolem oddělení Kvality vnitřního prostředí ČVUT UCEEB je podrobně popsat reálný provoz a detailní chování elektrického přímotopného vytápění s dopadem na energetickou náročnost a uplatnění systému pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB). V každém ze zkoumaných domů nejprve provedeme analýzu energetického hodnocení ve vztahu k reálnému provozu objektu, tzn. porovnání vypočtené spotřeby se skutečně naměřenými hodnotami. Zaměříme se při tom na energii pro vytápění a přípravu teplé vody.

V druhé fázi budeme detailně sledovat chování zkoumaných objektů na základě různých provozních stavů systému vytápění. Vycházet budeme z výpočetního předpokladu provedeného pomocí simulačního nástroje na modelu objektu. Každý provozní stav vyhodnotíme jak z pohledu spotřeby energie, tak z hlediska kvality vnitřního prostředí a vnímání uživatele. Na závěr provedeme souhrnnou analýzu naměřených a vypočtených hodnot.

Cílem společnosti SAKUTUS CZ je získaný popis reálného provozu a detailního chování přímotopného vytápění využít ke snížení energetické náročnosti budov a dle získaných výsledků navrhnout optimální systém vytápění. Zjištěné poznatky výrazně zjednoduší proces inovace současných a vývoje nových výrobků vyhovujících přísnějším nárokům na snižování spotřeby elektrické energie, minimalizaci ekologické stopy a trvale udržitelný rozvoj.

Akciová společnost SAKUTUS CZ získala na výzkum podporu z finančních prostředků EU v rámci programu OP PIK Inovační vouchery.